El projecte KM 0

El projecte “Km0, fet al costat de casa” és una iniciativa de l'Associació Agrària de Joves Agricultors (ASAJA) per a promocionar la compra i el consum de productes agrícoles i ramaders de proximitat produïts a Catalunya.

La iniciativa es basa en projectes semblants que estan tenint gran èxit en països desenvolupats del nostre entorn, com són el Regne Unit, França o Itàlia, i recull la tradició estesa a Catalunya d'anar al mercat a comprar els productes alimentaris directament als productors.

El projecte “Km0” s'estructura en tres grans eixos.

* La conscienciació de que l'agricultura i ramaderia tradicionals tenen molt a dir en la lluita per millorar el medi ambient i frenar el canvi climàtic. El comerç internacional contribueix al deteriorament del medi ambient mitjançant l'emissió, durant el seu transport, de gasos d'efecte hivernacle. Paral•lelament, la necessitat d'utilitzar envasos i material d'embalatge creix quan el producte ha de fer un gran recorregut, incrementant així la proliferació de deixalles i residus. Des d'un punt de vista econòmic, els productes de temporada permeten un estalvi en els costos de producció, limitant l'ús de l'energia necessària.

* El segon gran eix és el recolzament als productors locals. La venda de productes Km0 és una oportunitat per assegurar-los uns ingressos més alts i per a facilitar l'accés al canal comercial de les mitjanes i grans superfícies a productors que d'altra manera no tindrien possibilitat d'accedir-hi degut a la seva curta productivitat.

* Finalment, el tercer gran eix són els consumidors. El projecte recull els canvis en les preferències d'uns consumidors finals cada cop més conscienciats i informats sobre les característiques de nutrició i seguretat alimentària i que busquen conéixer l'origen dels productes i dels mètodes de producció. D'aquesta manera el valor del producte no és només funció del seu preu sinó també del significat que els consumidors li reconeixen.

Per afrontar aquests reptes, el projecte proposa la promoció del consum de productes de proximitat o “cadena curta” o “km 0”. Cal crear noves formes d'intercanvi i cooperació entre els productors agrícoles i els consumidors, basades en la relació directa entre el productor i el consumidor, eliminant intermediaris;  la qualitat d'uns productes més sans i amb major aport nutricional i l'empoderament dels productors, que són capaços de decidir preus més justos per als seus productes.

La “cadena curta” és un nou pacte entre el món de l'agricultura i el consum, amb beneficis directes i immediats per als agricultors i els ciutadans.