Canvis i devolucions

En cas de devolucions, s’estudiarà la causa per avaluar-ne la seva justificació.