Mostres amb el Block 9

Aquest block us ajuda a inserir un vídeo al vostre contingut sense necessitat d'utilitzar un iframe. Només és necessari que copieu el codi del vídeo que trobareu a l'enllaç del YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=fY94xYbE47Y) i l'enganxeu en el camp de codi de vídeo. També podeu escollir si el vídeo ocupa tot l'ample de la pantalla o només la meitat.

 

Exemple amb l'ample del vídeo del 100%